Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificacions aplicables a les societats cooperatives

En la casella [00566] «Bonificacions societats cooperatives (Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200, es consignarà la suma de les bonificacions regulades en els articles 34.2, 35.2 i 35.3 i en la disposició addicional tercera de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, que les societats cooperatives tinguen dret a aplicar sobre la quota íntegra de l'Impost.

Pot consultar les particularitats de l'aplicació d'estes bonificacions en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» d'este Manual pràctic.