Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificació per rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canarias

En la casella [00563] «Bonificació rendiments per vendes béns corporals produïts a les Canarias (art. 26 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, s'haurà de consignar l'import corresponent a la bonificació del 50 per cent de la quota íntegra corresponent als rendiments derivats de la venda de béns corporals produïts a les Canarias per ells mateixos, propis d'activitats agrícoles, ramaderes, industrials i pesqueres, sempre que, en este últim cas, la pesca d'altura es desembarque en els ports canaris i es manipule o transforme en l'arxipèlag.

Pot consultar les particularitats de l'aplicació d'esta bonificació en el Capítol 12 «Règim fiscal de les Canarias» d'este Manual pràctic.