Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per doble imposició sobre la quota íntegra

En l'apartat «Bonificacions i deduccions per doble imposició» de la pàgina 14 del model 200 es recull la següent relació de les deduccions a aplicar sobre la quota íntegra (casella [00562]), els imports de la qual s'han de desglossar en les pàgines 15 i 16 de l'esmentat model:

  1. Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicada a l'exercici (article 30 RDLeg.4/2004)
  2. Deducció per doble imposició interna de períodes anteriors aplicada a l'exercici (DT 23é.1 LIS)
  3. Deducció per doble imposició interna generada i aplicada a l'exercici (DT 23é.1 LIS)
  4. Deduccions per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada a l'exercici (articles 31 i 32 RDLeg.4/2004)
  5. Deducció per doble imposició internacional de períodes anteriors aplicada a l'exercici (articles 31 i 32 LIS)
  6. Deducció per doble imposició internacional generada i aplicada a l'exercici (articles 31 i 32 LIS)
  7. Transparència fiscal internacional
  8. Deducció per doble imposició interna intersocietària