Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions per doble imposició sobre la quota íntegra

En l'apartat «Bonificacions i deduccions per doble imposició» de la pàgina 14 del model 200 es recull la següent relació de les deduccions a aplicar sobre la quota íntegra (casella [00562]), els imports de la qual s'han de desglossar en les pàgines 15 i 16 de l'esmentat model: