Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per doble imposició interna intersocietària

En la casella [00577] «Deducció per doble imposició interna intersocietària al 5/10% (cooperatives)» de la pàgina 14 del model 200, els socis de les cooperatives protegides hauran de consignar l'import de la deducció en la quota que resulte d'aplicar el 10 per cent (5 per cent en el cas de societats cooperatives especialment protegides) sobreu l'import dels retorns cooperatius computats pels mateixos, en els termes establits en l'article 32 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Pot consultar les particularitats de la deducció per doble imposició interna intersocietària en el Capítol 11 «Règim fiscal de les cooperatives» d'este Manual pràctic.