Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Tipus de gravamen

En la casella [00558] «Tipus de gravamen» es farà constar el tipus de gravamen que corresponga d'acord amb el règim de tributació aplicable a l'entitat declarant.

  1. Tipus de gravamen vigents
  2. Especialitats en el càlcul del tipus de gravamen