Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Tipus de gravamen

En la casella [00558] «Tipus de Gravamen» es farà constar el tipus de gravamen que corresponga d'acord amb el règim de tributació aplicable a l'entitat declarant.