Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Incremente per incompliment dels requisits exigits a les SOCIMI

Les entitats que apliquen i/o hagen aplicat el règim fiscal especial de les SOCIMI i hagen incomplit el termini de 3 anys de permanència a què es referix l'article 3.3 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la qual es regulen les societats anònimes Cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, o passen a tributar per un altre règim diferent en l'impost sobre societats abans que es complisca el referit termini de tres anys, hauran de realitzar les regularitzacions pertinents en els termes de l'article 125.3 de la LIS.

Emplenament del model 200

Estes regularitzacions s'hauran d'incloure en les caselles [00633] i [00642] «Incremente per incompliment de requisits SOCIMI» de la pàgina 14 bis del model 200.

Pot consultar el procediment de regularització per incompliment dels requisits exigits a les SOCIMI en l'apartat dedicat a estes entitats en el Capítol 10 d'este Manual pràctic.