Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Resultat de l'autoliquidació (caselles 01586 i 01587)

  1. Càlcul
  2. Incremente per pèrdua de beneficis fiscals de períodes anteriors
  3. Incremente per incompliment dels requisits exigits a les SOCIMI
  4. Interessos de demora
  5. Abonament de deduccions R+D+I per insuficiència de quota (opció art. 39.2 LIS)
  6. Abonament de deduccions per produccions cinematogràfiques estrangeres (opció art. 39.3 LIS)