Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Documentació específica relativa a les operacions vinculades del grup

Les persones o entitats vinculades hauran de mantindre a disposició de l'Administració tributària la documentació relativa al grup al que pertanyen, incloent als establiments permanents que formen part del mateix.

En relació amb esta obligació de documentació específica, s'ha de diferenciar entre:

 1. Grups en els que l'import net del volum de negoci, definit en els termes establits en l'article 101 de la LIS per a les petites empreses, siga igual o superior a 45 milions d'euros.

  Segons el que preveu l'article 15.1 del RIS, la documentació específica relativa al grup haurà de comprendre:

  1. Informació relativa a l'estructura i organització del grup.
  2. Informació relativa a les activitats del grup.
  3. Informació relativa als actius intangibles del grup.
  4. Informació relativa a l'activitat financera.
  5. Situació financera i fiscal del grup.
 2. Grups en els que l'import net del volum de negoci, definit en els termes establits en l'article 101 de la LIS, siga inferior a 45 milions d'euros, segons establix l'article 15.2 del RIS.

  Segons el que disposa este article, estos contribuents no precisaran disposar de la documentació específica relativa al grup.