Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Documentació específica relativa a les operacions vinculades del grup

Les persones o entitats vinculades hauran de mantindre a disposició de l'Administració tributària la documentació relativa al grup a què pertanyen, incloent als establiments permanents que formen partix del mateix.

En relació amb esta obligació de documentació específica, s'ha de diferenciar entre:

 1. Grups en els quals l'import net de la xifra de negocis, definit en els termes establits a l'article 101 de la LIS per a les empreses de reduïda dimensió, siga igual o superior a 45 milions d'euros.

  Segons el previst a l'article 15.1 del RIS, la documentació específica relativa al grup haurà de comprendre:

  1. Informació relativa a l'estructura i organització del grup.
  2. Informació relativa a les activitats del grup.
  3. Informació relativa als actius intangibles del grup.
  4. Informació relativa a l'activitat financera.
  5. Situació financera i fiscal del grup.
 2. Grups en els quals l'import net de la xifra de negocis, definit en els termes establits a l'article 101 del LIS, siga inferior a 45 milions d'euros, segons establix l'article 15.2 del RIS.

  Segons el disposat a l'esmentat article, estos contribuents no necessitaran disposar de la documentació específica relativa al grup.