Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Especialitats en la liquidació de l'impost sobre societats

  1. Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)
  2. Determinació de la base imposable i de la quota íntegra (pàgines 13 i 14 del model 200)