Saltar al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

Capítol 8. Règims opcionals

  1. Règim especial impatriados art. 93 Llei IRPF
  2. Contribuents residents en uns altres Estats membres de la UE o del EEE amb els que existisca normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària