Saltar al contingut principal

Manual de Tributació de No Residents (febrer 2024)

portada del manual de tributacio de no residents

 1. Numere d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Capítol 1. El contribuent i la residència
 3. Capítol 2. Altres elements personals
 4. Capítol 3. Tributació de les rendes més comunes obtingudes a Espanya per contribuents no residents
 5. Capítol 4. Retencions sobre rendes obtingudes sense establiment permanent
 6. Capítol 5. Declaració de les rendes obtingudes per no residents sense mediació d'establiment permanent
 7. Capítol 6. Gravamen especial sobre béns immobles d'entitats no residents
 8. Capítol 7. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes
 9. Capítol 8. Règims opcionals
 10. Capítol 9. Procediment especial per a determinar les retencions sobre les rendes del treball en cas de canvi de residència
 11. Annexos
 12. Normativa