Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Guia de les principals novetats de l'IRPF en l'exercici 2021

 1. Gestió de l'Impost
 2. Exempcions
 3. Rendiments del capital immobiliari
 4. Rendiments del capital mobiliari
 5. Rendiment d'activitats econòmiques
 6. Guanys i pèrdues patrimonials
 7. Règims especials
 8. Base liquidable
 9. Mínim personal i familiar
 10. Càlcul de l'Impost: determinació de les quotes íntegres
 11. Deduccions de la quota íntegra
 12. Regularització de situacions tributàries
 13. Altres qüestions d'interès