Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Límit general: import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció

Límit anual conjunt

La quantia del rendiment íntegre sobre la qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

Aquest límit opera sobre la suma dels rendiments íntegres que tinguin un període de generació superior a dos anys, així com d'aquells que es qualifiquin reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

En cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquella naturalesa.