Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

A) Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular

Normativa: Art. 18.2 Llei IRPF

Atenció: aquestes reduccions no resultaran d'aplicació quan la prestació es percebi en forma de renda.

  1. 1. Rendiments amb període de generació superior a dos anys, diferents dels derivats de sistemes de previsió social: reducció del 30 per 100
  2. 2. Rendiments qualificats reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps: reducció del 30 per 100
  3. 3. Límit general: import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció
  4. 4. Límits específics