Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres

Les reduccions aplicables sobre els rendiments íntegres que a continuació es relacionen tenen per objecte pal·liar els efectes negatius que la progressivitat de les escales de l'IRPF pot originar en aquells rendiments període de generació del qual no es correspon amb el de la seva obtenció. En concret, aquestes reduccions són les següents:

  1. A) Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular
  2. B) Prestacions en forma de capital derivades de règims públics de previsió social
  3. C) Règim transitori de reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social
  4. Cuadros resum: Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres