Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

C) Règim transitori de reduccions aplicable sobre prestacions percebudes en forma de capital derivades de sistemes privats de previsió social

Important: a partir d'1 de gener de 2007 a les prestacions en forma de capital derivades dels sistemes privats de previsió social no els resulta aplicable el règim general de reduccions, llevat de les que procedeixin del règim transitori que a continuació es comenta,  amb els límits temporals que en el mateix s'indiquen.

  1. C 1. Prestacions percebudes en forma de capital derivades de contractes d'assegurances col·lectives que instrumenten compromisos per pensions de les empreses
  2. C 2. Prestacions percebudes en forma de capital derivades d'uns altres sistemes privats de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats)
  3. C 3. Límits temporals per a l'aplicació de les reduccions del règim transitori