Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Assegurances de capital diferit

Normativa: Art. 25.3 a) 1a Llei  IRPF

  1. Determinació del rendiment íntegre i net
  2. Règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertats abans de 31 de desembre de 1994
  3. Exemple: aplicació del règim transitori de reducció dels contractes d'assegurances de vida concertats abans de 31 de desembre de 1994