Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

5. Serveis exteriors

Dins aquesta categoria es poden incloure els següents conceptes que apareixen perfectamen­te diferenciats en la declaració de l'IRPF.

  1. a. Arrendaments i cànons
  2. b. Reparacions i conservació
  3. c. Subministraments
  4. d. Serveis de professionals independents
  5. e. Primes d'assegurances
  6. f. Altres serveis exteriors