Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació de rendes per la cessió de drets d'imatge

Normativa: Arts. 92 Llei IRPF i 107 Reglament  IRPF

  1. Concepte i àmbit d'aplicació
  2. Contingut del règim especial i moment de la imputació
  3. Mesures per evitar la doble imposició
  4. Altres mesures per evitar la sobreimposició de les rendes imputades