Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Normativa: Arts. 68.1 i disposició addicional trenta-vuitena.2 Llei IRPF

La deducció per inversió en empreses de nova o recent creació s'introdueix en l'IRPF amb la finalitat d'afavorir la captació per empreses, de nova o recent creació, de fons propis procedents de contribuents que, a més del capital financer, desitgin aportar els seus coneixements empresarials o professionals per al desenvolupament de la societat en la que inverteixen (inversor de proximitat o “business angel”), o també d'aquells contribuents que només estiguin interessats a aportar capital (capital llavor).

Els aspectes més destacats d'aquesta deducció són els següents:

  1. Objecte, base màxima i percentatge de la deducció
  2. Requisits i condicions per a la seva aplicació
  3. Límit de la deducció: comprovació de la situació patrimonial
  4. Exemple: Aplicació de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació