Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Article 35 LIS "Deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica"

Important: ha de tenir-se en compte que, d'acord amb el que estableix l'article 68.2 de la Llei de l'IRPF, als contribuents de l'IRPF que exerceixin activitats econòmiques  els són aplicables  les deduccions per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica  de l'article 35.1 i  2 de  LIS, a excepció del que disposa l' apartat  2  de l'article 39 de la LIS, això és, no podran, opcionalment, quedar exclosos del límit  conjunt del 50 per 100,  ni aplicar aquestes deduccions  amb un descompte del 20 per 100 del seu import quan es compleixin determinats requisits ni, finalment, sol·licitar, en cas d'insuficiència de quota, el seu abonament a l'Administració en els termes que determina  la LIS.

Les modalitats i aspectes més rellevants a examinar en la deducció per activitats de recerca i desenvolupament i innovació tecnològica de l'article 35 de la LIS són els següents:

  1. A. Deducció per activitats de Recerca i Desenvolupament (art. 35.1 LIS)
  2. B. Deducció per activitats d'innovació tecnològica (art. 35.2 LIS)
  3. C. Exclusions i valoració prèvia de despeses