Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial

Normativa:Disposició addicional cinquantena.3, 4  i 5 Llei  IRPF

  1. Àmbit temporal, subjectiu i objectiu de la deducció
  2. Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica
  3. Exemple: Deducció per obres de rehabilitació energètica d'edificis d'ús predominant residencial