Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Deducció per maternitat i increment addicional per despeses de custòdia

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Informador de Renda», on podrà consultar els requisits, límits, quanties, i modalitats de cobrament de la deducció per maternitat i l'increment addicional per despeses de  guarderia o centres d'educació infantil autoritzats.

Normativa: Art. 81 i disposició addicional trenta-vuitena.4  Llei IRPF ; art. 60 Reglament  IRPF

  1. Deducció per maternitat
  2. Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
  3. Ampliació de l'aplicació de deducció per maternitat a determinats col·lectius
  4. Exemple. Deducció per maternitat i increment per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats