Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats

L'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 euros addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet durant el període impositiva despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats.

Important : a diferència de la deducció general per maternitat, els contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de sol·licitar l'increment que correspongui directament en la declaració de l'IRPF.

  1. Requisits i condicions per aplicar l'increment addicional
  2. Quantia de l'increment addicional
  3. Límits de la deducció
  4. Aplicació de la deducció en la declaració de l'IRPF