Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per família nombrosa

  (Art. 2 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

 2. Per discapacitat del contribuent

  (Art. 4 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

 3. Per discapacitat d'ascendents o descendents

  (Art. 5 i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

 4. Per acolliment no remunerat de majors de 65 anys o amb discapacitat

  (Art. 8 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castella-la Mancha, de Mesures Tributàries)

 5. Per arrendament d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

  (Arts. 9 quinquies i 13 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)

 6. Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat

  (Art. 10 Llei 8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries)