Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Galícia

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Galícia podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement o adopció de fills

  (Art. 5. Dos Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

 2. Per família nombrosa

  (Art. 5. Tres Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

 3. Per contribuents amb discapacitat, d'edat igual o superior a 65 anys, que precisin ajuda de terceres persones

  (Art. 5. Sis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

 4. Per lloguer de l'habitatge habitual

  (Art. 5. Set Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)