Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions en matèria de Llibres Registre en el IVA

En aquest capítol es recullen les obligacions de registre dels subjectes passius acollits al règim general de l'Impost sobre el Valor Afegit.Per veure les variacions en matèria de registre dels règims especials de l'Impost, consulti el capítol 6 i el capítol 7 d'aquest Manual pràctic.