Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció

Aquest règim es caracteritza per una forma especial de determinar la base imposable per calcular l'IVA meritat en cada autoliquidació.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. Càlcul de la base imposable
  4. Obligacions formals