Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial de les agències de viatges

Es configura com un  règim obligatori caracteritzat per la forma de determinar la base imposable per al càlcul de l'IVA meritat, sens perjudici de la possibilitat d'aplicar el règim general operació per operació.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. Lloc de realització i exempció
  4. Base imposable
  5. No-aplicació del règim especial
  6. Obligacions formals