Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1. Idees prèvies

  1. 3.1.1. Contribuents per l'IRPF
  2. 3.1.2. Rendes exemptes de l'article 7 de la Llei
  3. 3.1.3. Altres rendes no sotmeses a l'impost
  4. 3.1.4. Període impositiu i meritació de l'impost