Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

3.1.Idees prèvies

  1. 3.1.1.Contribuents pl'IRPF
  2. 3.1.2.Rendes exemptes de l'article 7 de la Llei
  3. 3.1.3.Altres rendes no sotmeses a l'impost
  4. 3.1.4.Període impositiu i meritació de l'impost