Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Membres d'institucions representatives

Estaran exceptuades de gravamen les quantitats que tinguin assignades per a despeses de viatge i desplaçament per les seves respectives institucions, els següents representants polítics:

  • Els Diputats espanyols al Parlament Europeu.

  • Els Diputats i Senadors de les Corts Generals.

  • Els membres de les Assemblees Legislatives autonòmiques.

  • Regidors d'Ajuntament.

  • Membres de les Diputacions Provincials, Cabildos Insulars o altres entitats locals.