Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Regles especials

  1. Personal de vol de les companyies aèries
  2. Personal destinat a l'estranger
  3. Centres de treball mòbils o itinerants
  4. Relacions laborals especials de caràcter dependent
  5. Trasllat del lloc de treball
  6. Membres del tribunal del jurat
  7. Membres de les meses electorals
  8. Membres d'institucions representatives