Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Personal de vol de les companyies aèries

Quan no s'hagi pernoctat en municipi diferent del lloc de treball habitual i del que constitueixi la residència del perceptor, es consideraran com assignacions per a despeses normals de manutenció:

  1. Desplaçament dins el territori espanyol: 36,06 euros diaris com a màxim.

  2. Desplaçament a territori estranger: 66,11 euros diaris com a màxim.

Si en un mateix dia es produïssin ambdues circumstàncies, la quantia aplicable serà la que correspongui segons el major nombre de vols realitzats.