Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Incentius al mecenatge: despeses en activitats d'interès general

Tenen la consideració de partida deduïble les despeses realitzades per als fins d'interès general que es recullen a continuació per empresaris i professionals que determinin el seu rendiment pel règim d'estimació directa:

Fines d'interès general (art. 3.1º Llei 49/2002):

Tenen la consideració de fins d'interès general, entre altres:

 • Els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i els actes violents.

 • Els d'assistència social i inclusió social.

 • Els cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals.

 • Els d'enfortiment institucional.

 • Els de cooperació per al desenvolupament.

 • Els de promoció del voluntariat i de promoció de l'acció social.

 • Els de defensa del medi ambient.

 • Els de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, econòmiques o culturals.

 • Els de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics.

 • Els de foment de la tolerància.

 • Els de foment de l'economia social.

 • Els de desenvolupament de la societat de la informació.

 • Els d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.