Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Serveis de professionals independents

Import que se satisfà als professionals pels serveis oferts a l'empresa. Comprèn els honoraris d'economistes, advocats, auditors, notaris, especialistes informàtics  etc., així com les comissions d'agents mediadors independents.