Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

Serveis de professionals independents

Import que se satisfà als professionals pels serveis prestats a l'empresa.Comprèn els honoraris d'economistes, advocats, auditors, notaris, especialistes informàtics etc., així com les comissions d'agents mediadors independents.