Salta al contingut principal
Model 100. Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2. Emplenament

  1. 8.1.3.2.1. Entitats no residents i contribuents partícips
  2. 8.1.3.2.2. Criteri d'imputació escollit
  3. 8.1.3.2.3. Imputació de rendes positives