Saltar al contingut principal
Model 100.Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 2018

8.1.3.2.Emplenament

  1. 8.1.3.2.1.Entitats no residents i contribuents partícips
  2. 8.1.3.2.2.Criteri d'imputació triat
  3. 8.1.3.2.3.Imputació de rendes positives