Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aboamento e compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (recadros 00150 e 00506)

  1. Aboamento por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria
  2. Compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria
  3. Formalización do cadro «Conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria» (art. 130, DÁ 13ª e DT 33 LIS) (páxina 20 ter do modelo 200)