Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Artigo 35 LIS "Dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica"

Importante: debe terse en conta que, de acordo co establecido no artigo 68.2 da Lei do IRPF, aos contribuíntes do IRPF que exerzan actividades económicas sonlle aplicables as deducións por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35.1 e 2 de  LIS, con excepción do disposto nos apartados 2 e 3 do artigo 39 da LIS, isto é, non poderán, opcionalmente, quedar excluídos do límite conxunto do 50 por 100, nin aplicar as devanditas deducións cun desconto do 20 por 100 do seu importe cando se cumpran determinados requisitos nin, por último, solicitar, en caso de insuficiencia de cota, o seu abono á Administración nos termos que determina a LIS.

As modalidades e aspectos máis relevantes a examinar na dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do artigo 35 da  LIS son os seguintes: