Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2020

Por investimento en vivenda habitual que teña a consideración de protexida e polas persoas novas

Normativa:Arts.6 y 2 Texto Refundido das disposicións ditadas pola Comunidade Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 19 de xuño.