Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Reducións aplicables sobre determinados rendementos íntegros

As reducións aplicables sobre os rendementos íntegros que a continuación relaciónanse teñen por obxecto paliar os efectos negativos que a progresividade das escalas do IRPF pode orixinar naqueles rendementos cuxo período de xeración non se corresponde co da súa obtención. En concreto, estas reducións son as seguintes:

  1. A) Redución por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular
  2. B) Prestacións en forma de capital derivada de réximes públicos de previsión social
  3. C) Réxime transitorio de reducións aplicables sobre prestacións percibidas en forma de capital derivada de sistemas privados de previsión social
  4. Cadros resumo: Reducións aplicables sobre determinados rendementos íntegros