Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C) Réxime transitorio de reducións aplicables sobre prestacións percibidas en forma de capital derivada de sistemas privados de previsión social

Importante : a partir do 1 de xaneiro de 2007 ás prestacións en forma de capital derivada dos sistemas privados de previsión social non lles resulta aplicable o réxime xeral de reducións, agás as que procedan do réxime transitorio que a continuación coméntase,  cos límites temporais que no mesmo indícanse.

  1. C 1. Prestacións percibidas en forma de capital derivada de contratos de seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensións das empresas
  2. C 2. Prestacións percibidas en forma de capital derivada doutros sistemas privados de previsión social (plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurada)
  3. C 3. Límites temporais para a aplicación das reducións do réxime transitorio