Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

A) Redución por rendementos con período de xeración superior a dous anos ou obtidos de forma notoriamente irregular

Normativa: Art. 18.2 Lei IRPF

Atención: estas reducións non resultarán de aplicación cando a prestación se perciba en forma de renda.

  1. 1. Rendementos con período de xeración superior a dous anos, distintos dos derivados de sistemas de previsión social: redución do 30 por 100
  2. 2. Rendementos cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo: redución do 30 por 100
  3. 3. Límite xeral: importe máximo do rendemento ao que se aplica a redución
  4. 4. Límites específicos