Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Capítulo 4. Rendementos do capital inmobiliario

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Asistente Virtual de Renda», onde poderá consultar como calcular os rendementos derivados do alugamento dun inmoble nas súas diferentes modalidades (vivenda habitual, uso turístico, local de negocio.. ) e gastos deducibles do alugamento.

 1. Rendementos do capital inmobiliario
 2. Rendementos íntegros
 3. Rendementos do capital inmobiliario estimados e operacións vinculadas
 4. Gastos deducibles
 5. Gastos non deducibles
 6. Rendemento neto
 7. Reducións do rendemento neto
 8. Rendemento mínimo computable en caso de parentesco
 9. Rendemento neto reducido
 10. Individualización dos rendementos do capital inmobiliario
 11. Imputación temporal dos rendementos do capital inmobiliario
 12. Declaración bens inmobles
 13. Caso práctico