Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime especial da agricultura, gandaría e pesca

Réxime caracterizado porque os empresarios ou profesionais incluídos no mesmo non teñen obriga de repercutir nin de ingresar o imposto. Ao non poder deducir o IVE soportado nas súas adquisicións, teñen dereito a obter unha compensación a prezo fixado cada vez que venden os seus produtos. Esta compensación é deducible polo empresario que a paga.

  1. Funcionamento
  2. Requisitos
  3. Non aplicación do réxime especial
  4. Cálculo e reintegro da compensación
  5. Obrigas formais
  6. Comezo ou cesamento na aplicación do réxime especial