Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Réxime especial do ouro de investimento

Configúrase como un réxime especial obrigatorio sen prexuízo da posibilidade de renuncia operación por operación.

A aplicación deste réxime supón que as operacións con ouro de investimento están con carácter xeral exentas do imposto, con limitación parcial do dereito a dedución.

O réxime especial das operacións con ouro de investimento considérase sector diferenciado da actividade empresarial ou profesional.

  1. Concepto de ouro de investimento
  2. Exención de determinadas operacións con ouro de investimento
  3. Renuncia á exención
  4. Deducións
  5. Suxeito pasivo
  6. Obrigas formais