Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2023.

D) Operacións realizadas no territorio

Para que unha operación estea suxeita ao IVE español cómpre que a operación sexa realizada no ámbito espacial de aplicación do imposto, é dicir, a Península ou Illas Baleares.

Na Sede electrónica da Axencia Tributaria incorporouse un servizo de axuda denominado «Localizador» a través do que se pode consultar: onde localízase un servizo ou unha entrega de bens, se a operación está suxeita ao IVE e, se é o caso exenta, quen debe declarar o IVE reportado e se na factura se debe ou non repercutir IVE.

  1. Entregas de bens
  2. Prestacións de servizos
  3. Límite conxunto para as vendas intracomunitarias a distancia e os servizos prestados por vía electrónica, de telecomunicacións, radiodifusión e televisión (art. 73 LIVE)