Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exemplo

Exemplo 1:

Como aplicar gastos financeiros netos procedentes de exercicios anteriores

A entidade «A» presenta os seguintes datos no período impositivo:

 • Beneficio Operativo (BO): 100 millóns €
 • Gastos financeiros (GF):
  • Ano 0: 80 millóns €
  • Ano 1: 20 millóns €
  • Ano 2: 40 millóns €

Segundo establece o artigo 16.1 da LIS, a entidade pode deducirse os gastos financeiros netos co límite do 30 por cento do beneficio operativo do exercicio; sendo deducibles en todo caso, os gastos financeiros netos do período impositivo por importe de 1 millón de euros.

Límite máximo:

 • • 30% Beneficio operativo = 30% x 100 = 30 millóns €
 • • 1 millón €

Ano 0:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 30 millóns €
 • Límite da BO non consumida

Ano 1:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 20 millóns € do período impositivo + 10 millóns € do período impositivo anterior (Ano 0)
 • GF pendentes de deducir = 40 millóns € do período impositivo anterior (Ano 0)

Ano 2:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 30 millóns € do período impositivo
 • GF pendentes de deducir = 40 millóns € do Ano 0 e 10 millóns € deste período impositivo (Ano 2).
Millóns €Gastos financeiros
netos
LímiteGastos financeiros
netos deducibles
Límite exercicios
seguintes
Gastos financeiros
pendentes
Ano 0 80 30 30 --- 50
Ano 1 20 30 20 + 10 --- 40
Ano 2 40 30 30 --- 40 + 10

Exemplo 2:

Como adicionar a exercicios futuros o beneficio operativo non utilizado

A entidade «B» presenta os seguintes datos no período impositivo:

 • Beneficio Operativo (BO): 100 millóns €
 • Gastos financeiros (GF):
  • Ano 0: 20 millóns €
  • Ano 1: 10 millóns €
  • Ano 2: 60 millóns €

Límite máximo:

 • • 30% Beneficio operativo = 30% x 100 = 30 millóns €
 • • 1 millón €

Ano 0:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 20 millóns € do período impositivo
 • Límite da BO non consumida

Ano 1:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 10 millóns € do período impositivo
 • GF pendentes de deducir = 20 millóns €

Ano 2:

 • Límite BO = 30 millóns € (30% de 100)
 • GF deducible = 60 millóns € (30 millóns € por aplicación do límite do período impositivo + 30 millóns € que proveñen do exceso de BO dos períodos anteriores)
 • GF pendentes de deducir = 0
Millóns €Gastos financeiros
netos
LímiteGastos financeiros
netos deducibles
Límite exercicios
seguintes
Gastos financeiros
pendentes
Ano 0 20 30 20 10 ---
Ano 1 10 30 10 20 + 10 ---
Ano 2 60 30 + 30 60 --- ---

Exemplo 3:

Como aplicar o límite de 1 millón de euros

A entidade «C» presenta os seguintes datos no período impositivo:

 • Beneficio Operativo (BO) anual de cada período impositivo: 2 millóns €
 • Gastos financeiros (GF):
  • Ano 0: 0,8 millóns €
  • Ano 1: 1,1 millóns €
  • Ano 2: 0,8 millóns €

Límite máximo:

 • • 30% Beneficio operativo = 30% x 2 = 0,6 millóns €
 • • 1 millón €

Ano 0:

 • GF deducible = 0,8 millóns € por ser menor de 1 millón €

Ano 1:

 • GF deducible = 1 millón €
 • GF pendentes de deducir = 0,1 millóns €

Ano 2:

 • GF deducible = 0,8 millóns € do período impositivo + 0,1 millóns &euro que proveñen do período impostivo anterior (Ano 1)
 • GF pendentes de deducir = 0
Millóns €Gastos financeiros
netos
LímiteGastos financeiros
netos deducibles
Límite exercicios
seguintes
Gastos financeiros
pendentes
Ano 0 0,8 1 0,8 --- ---
Ano 1 1,1 1 1 --- 0,1
Ano 2 0,8 1 0,8 + 0,1 --- ---