Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Limitación na deducibilidade de gastos financeiros

O artigo 16 da LIS establece unha serie de límites á deducibilidade dos gastos financeiros como se detalla a continuación. En relación a este artigo, hai que ter en conta a Resolución do 16 de xullo de 2012 (BOE do 17 de xullo) ditada pola Dirección Xeral de Tributos, co obxecto de delimitar os criterios interpretativos na aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros regulados no entón vixente artigo 20 do   RDLeg. 4/2004.

  1. Gastos financeiros deducibles
  2. Aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros
  3. Excepcións á aplicación da limitación na deducibilidade dos gastos financeiros
  4. Axustes pola limitación na deducibilidade de gastos financeiros
  5. Formalización do cadro «Limitación na deducibilidade de gastos financeiros» (páxina 20 do modelo 200)
  6. Exemplo