Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles

  1. Réxime fiscal aplicable ás rendas procedentes de determinados activos intanxibles
  2. Rendas excluídas da redución
  3. Acordos previos
  4. Réxime transitorio (disposición transitoria 20ª LIS)