Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Documentación específica

Segundo o que se dispón no artigo 18.3 da  LIS estas persoas ou entidades vinculadas, con obxecto de xustificar que as operacións efectuadas se valoraron polo seu valor de mercado, deberán manter a disposición da Administración tributaria a documentación específica que se estableza regulamentariamente.

En relación ao artigo 18.3 da LIS , o artigo 13.2 do RIS establece que a devandita documentación específica se elaborará de acordo aos principios de proporcionalidade e suficiencia. Na súa preparación, o contribuínte poderá utilizar aquela documentación relevante de que dispoña para outras finalidades.

Esta documentación deberá estar a disposición da Administración tributaria a partir da finalización do prazo voluntario da declaración do Imposto sobre Sociedades.

  1. Documentación específica relativa ás operacións vinculadas do grupo
  2. Documentación específica do contribuínte
  3. Operacións excluídas da obriga de documentación específica